Opis A.I.D.A. *F tečaja

Tečaj za početnike.

A.I.D.A. * Ronioc na dah

Tečaj za početnike.

Održava ga i vodi:

A.I.D.A. * Trener za najviše 10 polaznika (za 6 polaznika samostalno, a za više samo uz pomoć asistenta) na bazenu i moru/jezeru ili samo na moru/jezeru

Preduvjeti za pristupanje tečaju:

Nema ih, pristup omogućen polaznicima koji imaju minimum osnovnog znanja te raspolažu minimumom osnovnih vještina ronjenja na dah.

Preduvjeti za završetak tečaja i stjecanje stupnja:

Dubina: 8m
Držanje daha: 1min
Ronjenje u daljinu: 20m

Sadržaj tečaja:

8 sati ukupno, 4 sata vježbi u vodi i 4 sata predavanja.

1 sat Dobrodošlica, AIDA, Povijest ronjenja na dah, Oprema, Sigurnost

  • Riječi dobrodošlice, prijava i upis sudionika tečaja te provjera ispunjavanja uvjeta za pristupanje tečaju

  • Prikaz sadržaja tečaja

  • Prikaz povijesti ronjenja na dah

  • Osnovni prikaz značajki opreme za ronjenje na dah - maska, disalica, peraje, odijelo, pojas s utezima, čarape, rukavice, nož, plutača

  • Prikaz razlika između rekreativnog i natjecateljskog ronjenja na dah

  • Prikaz čimbenika koji pridonose sigurnosti ronjenja na dah, prikaz tehnika spašavanja unesrećenog ronioca na dah, prikaz načina sigurnosnog ronjenja u paru (pratnja plivanjem površinom)

1 sat Video prikazi, Disanje, Držanje daha na suhom

  • Video prikaz (Red Sea Dive Off 1999. ili Nica 2001.)

  • Prikaz i objašnjenje pravilnog disanja - uvod u tehniku trbušnog disanja i sprečavanje hiperventilacije

  • Izdisanje pod stresom

  • Uvježbavanje držanja daha na suhom

2 sata Vježbe u vodi 1A - Držanje daha, Ronjenje u daljinu

  • Uvježbavanje ispravnog korištenja opreme

  • Uvježbavanje držanja daha u paru

  • Uvježbavanje provjere težine i plovnosti

  • Uvježbavanje spašavanja ronioca bez svijesti

  • Uvježbavanje ronjenja u daljinu

  • Uvježbavanje ronjenja u paru

1,5 sat Black Out (sinkopa - gubitak svijesti), Video prikaz, Medicina ronjenja na dah

  • Objašnjenje nastanka Black Out-a - prikaz i objašnjenje dijagrama ponašanja tlaka plinova, prikaz i objašnjenje tipova BO-a

  • Video BO 1 - jasno vidljivi Black Out

  • Medicina ronjenja na dah - osobna tjelesna spremnost, refleks sisavaca, Boyle-Mariott-ov zakon, izjednačavanje tlakova, medicinska (anatomsko/fiziološka) podloga potrebe izjednačavanja tlaka, utjecaj sunca/topline i hladnoće na ronioca na dah, prikaz i objašnjenje razlika između ronjenja sa bocama i ronjenja na dah (zašto ne roniti na dah neposredno nakon ronjenja s bocama)

2 sata Vježbe u vodi 1B - Ronjenje u dubinu sa nepromjenjivom plovnošću

 

  • Uvježbavanje okomitog urona

  • Uvježbavanje izjednačavanja tlaka

  • Uvježbavanje ispravnog izrona i izlaska na površinu

  • Ciljni uron - na ploču ili stijenu (ronjenje u grupi uz zabavu)

Uručenje diplome, Pozdravna riječ