Detaljan opis tečajeva ronjenja na dah

A.I.D.A. * Ronioc na dah
A.I.D.A. ** Ronioc na dah
A.I.D.A. *** Ronioc na dah

 


A.I.D.A. * Ronioc na dah

 

Tečaj za početnike

 

Održava ga i vodi:

 

A.I.D.A. * Trener za najviše 10 polaznika (za 6 polaznika samostalno, a za više samo uz pomoć asistenta) na bazenu i moru/jezeru ili samo na moru/jezeru

 

Preduvjeti za pristupanje tečaju:

 

Nema ih, pristup omogućen polaznicima koji imaju minimum osnovnog znanja te raspolažu minimumom osnovnih vještina ronjenja na dah.

 

Preduvjeti za završetak tečaja i stjecanje stupnja:

 

Dubina: 8m
Držanje daha: 1min
Ronjenje u daljinu: 20m

 

Sadržaj tečaja:

 

8 sati ukupno, 4 sata vježbi u vodi i 4 sata predavanja.

 

1 sat Dobrodošlica, AIDA, Povijest ronjenja na dah, Oprema, Sigurnost

 
  • Riječi dobrodošlice, prijava i upis sudionika tečaja te provjera ispunjavanja uvjeta za pristupanje tečaju

  • Prikaz sadržaja tečaja

  • Prikaz povijesti ronjenja na dah

  • Osnovni prikaz značajki opreme za ronjenje na dah - maska, disalica, peraje, odijelo, pojas s utezima, čarape, rukavice, nož, plutača

  • Prikaz razlika između rekreativnog i natjecateljskog ronjenja na dah

  • Prikaz čimbenika koji pridonose sigurnosti ronjenja na dah, prikaz tehnika spašavanja unesrećenog ronioca na dah, prikaz načina sigurnosnog ronjenja u paru (pratnja plivanjem površinom)

 

1 sat Video prikazi, Disanje, Držanje daha na suhom

 
  • Video prikaz (Red Sea Dive Off 1999. ili Nica 2001.)

  • Prikaz i objašnjenje pravilnog disanja - uvod u tehniku trbušnog disanja i sprečavanje hiperventilacije

  • Izdisanje pod stresom

  • Uvježbavanje držanja daha na suhom

 

2 sata Vježbe u vodi 1A - Držanje daha, Ronjenje u daljinu

 
  • Uvježbavanje ispravnog korištenja opreme

  • Uvježbavanje držanja daha u paru

  • Uvježbavanje provjere težine i plovnosti

  • Uvježbavanje spašavanja ronioca bez svijesti

  • Uvježbavanje ronjenja u daljinu

  • Uvježbavanje ronjenja u paru

 

1,5 sat Black Out (sinkopa - gubitak svijesti), Video prikaz, Medicina ronjenja na dah

 
  • Objašnjenje nastanka Black Out-a - prikaz i objašnjenje dijagrama ponašanja tlaka plinova, prikaz i objašnjenje tipova BO-a

  • Video BO 1 - jasno vidljivi Black Out

  • Medicina ronjenja na dah - osobna tjelesna spremnost, refleks sisavaca, Boyle-Mariott-ov zakon, izjednačavanje tlakova, medicinska (anatomsko/fiziološka) podloga potrebe izjednačavanja tlaka, utjecaj sunca/topline i hladnoće na ronioca na dah, prikaz i objašnjenje razlika između ronjenja sa bocama i ronjenja na dah (zašto ne roniti na dah neposredno nakon ronjenja s bocama)

 

2 sata Vježbe u vodi 1B - Ronjenje u dubinu sa nepromjenjivom plovnošću

 

 
  • Uvježbavanje okomitog urona

  • Uvježbavanje izjednačavanja tlaka

  • Uvježbavanje ispravnog izrona i izlaska na površinu

  • Ciljni uron - na ploču ili stijenu (ronjenje u grupi uz zabavu)

 

Uručenje diplome, Pozdravna riječ


A.I.D.A. ** Ronioc na dah

Temeljni tečaj

Održava ga i vodi:

A.I.D.A. * Trener za najviše 10 polaznika (za 5 polaznika samostalno, a za više samo uz pomoć asistenta) na bazenu i moru/jezeru ili samo na moru/jezeru

Preduvjeti za pristupanje tečaju:

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
Stupanj A.I.D.A. * Ronioc na dah

Preduvjeti za završetak tečaja i stjecanje stupnja:

Dubina: 16m
Držanje daha: 2min
Ronjenje u daljinu: 35m
Položen pismeni ispit koji sadrži 15 pitanja s mogućnošću izbora jednog ispravnog od više ponuđenih odgovora

Sadržaj tečaja:

14 sati ukupno, 6 sati vježbi u vodi i 8 sati predavanja

1 sat Dobrodošlica, Organizacije, Oprema, Sigurnost

  • Riječi dobrodošlice, prijava i upis sudionika tečaja te provjera ispunjavanja uvjeta za pristupanje tečaju

  • Prikaz sadržaja tečaja

  • Prikaz rada i ustroja AIDA-e i ostalih udruga koje se bave razvojem i edukacijom u ronjenju na dah

  • Detaljan prikaz opreme ronioca na dah - maske, disalice, peraja, odijela, pojasa sa utezima, čarapa, rukavica, noža, plutače, ronilačkog kompjutera

  • Ponavljanje/osvježavanje znanja o sigurnosti ronjenja na dah, tehnikama spašavanja, sustavu ronjenja u paru (praćenja plivanjem površinom)

1 sat Disanje 2A

  • Kako dišemo?

  • Prikaz plućnih kapaciteta

  • Prikaz različitih načina disanja

  • Prikaz trbušnog disanja

  • Objašnjenje aktivnog i pasivnog disanja

  • Uvježbavanje disanja u pravilnom vremenskom ritmu

  • Uvježbavanje držanja daha na suhom

1,5 sat Vježbe u vodi 2A - Držanje daha, Ronjenje u daljinu

  • Izvođenje vježbi iz programa AIDA Freediver * ali detaljnije i opsežnije:

  • Uvježbavanje ispravnog korištenja opreme

  • Uvježbavanje držanja daha u paru

  • Uvježbavanje provjere težine i plovnosti

  • Uvježbavanje spašavanja ronioca bez svijesti

  • Uvježbavanje ronjenja u daljinu

2 sata Black Out 2, Video, Medicina ronjenja na dah

  • Detaljan prikaz i objašnjenje Black Out-a (gubitka svijesti, sinkope) i LMC-a (gubitka/nemogućnosti motoričkog nadzora) - objašnjenje razlika u mehanizmu nastanka prilikom držanja daha/ronjenja u daljinu/ dubinskog urona sa nepromjenjivom plovnošću - ilustracija dijagramima

  • Video BO 2 - sinkope i nemogućnosti motoričkog nadzora - razlike u stupnju izraženosti

  • Medicina ronjenja na dah - kao i u programu za stupanj AIDA Freediver * ali detaljnije i opsežnije:

  • Osobna tjelesna spremnost, refleks sisavaca, Boyle-Mariott-ov zakon, izjednačavanje tlakova, medicinska (anatomsko/fiziološka) podloga potrebe izjednačavanja tlaka, objašnjenje različitih tehnika izjednačavanja tlaka, barotrauma, kompresija, izopresija, dekompresija, metabolizam kisika , sluh i vid pod vodom, prehrana i nadoknada tekućine prije i tijekom ronjenja na dah, utjecaj sunca/topline i hladnoće na ronioca na dah

  • Prikaz i objašnjenje razlika između ronjenja sa bocama i ronjenja na dah (zašto ne roniti na dah neposredno nakon ronjenja sa bocama)

1,5 sat Vježbe u vodi 2B - Ronjenje u dubinu sa nepromjenjivom plovnošću

  • Prikaz i uvježbavanje ispravnog disanja neposredno prije urona

  • Ponavljanje vježbi iz programa za stupanj AIDA Freediver * ali detaljnije i opsežnije:

  • Uvježbavanje okomitog urona

  • Uvježbavanje izjednačavanja tlaka

  • Uvježbavanje ispravnog izrona i izlaska na površinu

  • Ciljni uron - na ploču ili stijenu (ronjenje u grupi uz zabavu)

1 sat Rekreacija, Natjecanja, Biljni i životinjski svijet

  • Osnovni prikaz disciplina u natjecanjima u ronjenju na dah

  • Sadržaj i cilj rekreativnog ronjenja na dah

  • Susret sa biljnim i životinjskim svijetom podmorja - što vidimo i što gledati

1 sat Disanje 2B

  • Uvježbavanje različitih tehnika disanja te ponavljanje vježbi iz Disanje 2A

  • Uvježbavanje opuštenog disanja u pravilnom vremenskom razmaku u pripremi za uron

1,5 sat Vježbe u vodi 2C - Ronjenje u daljinu

  • Eventualno ponavljanje vježbi držanja daha (za potrebe ispita tj. ako nije obavljeno tijekom Vježbi u vodi 2A)

  • Ispravljanje grešaka u tehnici rada perajama

  • Ispitni uron u daljinu

  • Isprobavanje različitih tehnika rada perajama - mono, stereo, široki/uski zamasi

1 sat Video, Discipline

  • Video - prikaz različitih disciplina ronjenja na dah

  • Objašnjenje pravila u raznim disciplinama u natjecateljskom ronjenju na dah

1,5 sat Vježbe u vodi 2D - Ronjenje u dubinu sa nepromjenjivom plovnošću

  • Ponavljanje raznih vježbi

  • Ispravljanje tehnika disanja neposredno pred urona

  • Ispitni uron - ako nije obavljen u Vježbama u vodi 2B

  • Završni zabavni uron - skupni istovremeni zaron na ciljnu dubinu (ploču ili stijenu)

1 sat Ispit, uručenje diplome, pozdravna riječ