CMAS bazenske ronilačke discipline

 

Statička apnea 

Statička apnea je disciplina  u kojem sportaš ima za cilj izvesti maksimalno trajanje apneje ( držanje daha mirovanju ) minimalno tijekom vremena koje je unaprijed  najvljeno i ako je moguće dulje od toga.

  • Kratice disciplina :
  • STA- statika

Dinamička apnea

Dinamička apnea je kategorija u kojem sportaš ima za cilj prevladati maksimalnu udaljenost  u apnei sa ili bez peraja. Tri su zasebne  discipline u ovoj kategoriji

  • Kratice disciplina :
  • DYN- dinamika - Mogu se koristiti bilo kakve peraje ( monoperaja ili dvije peraje )
  • DBF- dinamika  s dvije peraje-  Isključivo se koriste dvije peraje  
  • DNF- dinamika bez peraja - Peraje nisu dopuštene niti druga pomagala

Apnea brzine i izdržljivosti

Apnea brzine i izdržljivosti je disciplina  u kojem sportaš ima za cilj prevladati fiksnu udaljenost u minimalnom mogućem vremenu. Disciplina je bazenska i roni  se  po duljini  bazena naizmjenično od kraja do kraja s pauzom na krajevima bazena. Disciplina  se izvodi s perajama bez razlike da li se koriste  dvije peraje ili monoperaja.

  • Kratice disciplina:
  • END8x50m
  • END16x50m