Sigurnosni aspekti ribolova u apnei

 Cilj projekta je kroz seriju predavanja i prezentacija upoznati podvodne ribolovce iz raznih klubova športskog ribolova sa elementarnim sigurnosnim pravilima u ronjenju na dah, kao i sa najnovijim spoznajama koje su od sigurnosnog značaja. Nosioc projekta je KŠRM Submania iz Zagreba, tj. njeni međunarodno certificirani instruktori ronjenja na dah: dr. Damir Detić,  dr. Marko Kleončić, Ivica Pamuković i Joško Meter.

Naši instruktori će se rado, u skladu sa svojim slobodnim vremenom, odazvati na poziv bilo kojeg kluba člana HSŠRM te održati predavanje tj. radionicu na temu sigurnosti u podvodnom ribolovu. Od kluba organizatora se očekuje samo da prikupi dovoljan broj polaznika, te osigura prikladan prostor i LCD projektor.

 

Oblik edukacije

Predavanje + video prezentacije s komentarima + rasprava + odgovori na pitanja

Trajanje

45 minuta + 30 minuta + 20 minuta + 25 minuta – ukupno 120 minuta

Cilj

Unapređivanje znanja o sigurnosnim aspektima ribolova u apnei, prevencija neželjenih situacija, podizanje razine sigurnosti ribolovaca u apnei

Mjesto

klupski prostori ribolovnih udruga članica HSŠRM ili drugi prikladan prostor

Pisani materijal

Sažetak predavanja i osnovna pravila o sigurnosti

Teme

fiziologija ronjenja na dah, nesvjestica, utapanje, najčešće greške u ronjenju na dah, korištenje sigurnosne plutače, zaštitna oprema, prva pomoć unesrećenom

 

Smatramo da je ova vrsta edukacije najmanje što se može učiniti za sigurnost podvodnih ribolovaca. Iako je o toj temi dosta pisano u zadnje vrijeme u časopisima morske tematike, a ponajviše na Web stranicama našeg kluba, zabrinjavajuće je koliko su i one najelementarnije greške u ronjenju na dah raširene. Još kad se uzme u obzir činjenica da je podvodni ribolov sport kojemu popularnost raste, dolazimo do zaključka o potrebi za ovakvim vidom edukacije.

Ukoliko želite za podvodne ribolovce u vašem klubu dogovoriti prezentaciju sigurnosnih pravila, uputa i postupaka, obratite se tajniku KŠRM Submania, ili na tel. 091/4825-940 (Joško Meter).