Novosti u prodaji dozvola

Poštovani članovi KŠRM Submania, dragi ribolovci želim vam skrenuti pažnju na novosti u prodaji dozvola za športski ribolov koje su stupile na snagu prema novom Zakonu o morskom ribarstvu:
1. Godišnje dozvole za športski ribolov izdaju se isključivo do 01.03.2018. godine.
2. Dobna granica za kategoriju SENIOR produljena je do 65 godina
3. Ukinuta je dozvola za 30 dana
4. Pravo na godišnju dozvolu imaju svi članovi bez obzira na prebivalište Sve ostale novosti u vezi športskog i rekreacijskog ribolova možete vidjeti u Pravilniku o sportskom i rekreacijskom ribolovu: http://www.hssrm.hr/index.php/

Narudžbe za dozvole se (kao i do sada) šalju na: leila.bezjak@gmail.com (ili na 091 / 5722 375) i trebaju sadržavati slijedeće:
• ime i prezime
• OIB
• broj putovnice ili osobne iskaznice - za strane državljane
• adresa s osobne iskaznice (ulica, broj, grad, država)
• tko je osobnu izdao
• državljanstvo
• datum rođenja
• kontakt telefon
• e-mail adresu
• presliku potvrde o statusu – za HRVI i umirovljenike mlađe od 65 godina
• potvrdu o uplati klupske članarine, članarine HSŠRM-a i cijene dozvole
• presliku osobne iskaznice IBAN KŠRM Submania: HR4823400091110184347

Cijene dozvole (u kunama) su sljedeće:

KATEGORIJA

KLUPSKA ČLANARINA

ČLANARINA HSŠRM

DOZVOLA

UKUPNO

JUNIOR (<18)

50

20

10

80

SENIOR (18-65)

100

50

350

500

VETERAN (>65), UMIROVLJENIK

50

50

60

160

HRVI

50

50

10

110

 

S poštovanjem, Leila Bezjak KŠRM Submania