Održan prosvjed u Zagrebu i Rijeci

 ZagrebDana 30. siječnja paralelno su se u Rijeci i Zagrebu  održali prosvjedi protiv novog prijedloga zakona o morskom ribarstvu.

U 12:00h na zagrebačkom Cvjetnom trgu okupilo se stotinjak, dok se istovremeno na riječkom Trgu 111 brigade okupilo dvjestotinjak zaljubljenika u more koji su pokušali ukazati na nepravilnsti u nestručnom i neobjektivnom prijedlogu zakona  o morskom ribarstvu.

U nastavku teksta pročitajte osnovne primjedbe na prijedlog zakona koje je uobličila radna skupina na temelju primjedbi stručnjaka iz područja ribarstva.

Primjedbe na nacrt prijedloga Zakona o morskom ribarstvu

   1. Nacrt prijedloga novog Zakona o morskom ribarstvu rađen je bez uvažavanja načela pravilnog gospodarenja (zaštite, uzgoja i iskorištavanja) biološkim resursima Jadrana. Nisu uvažena ni biološka načela, pa čak ni Uredbe vijeća EZ za Mediteran (br. 1967/2006).
   2. Na osnovu racionalnog i održivog gospodarenja Jadranom, treba u Zakonu razlikovati samo dvije vrste ribolova, a ne predloženih osam. Dakle treba postojati

        Gospodarski ribolov - profitni,

        Rekreacijsko-športski ribolov - neprofitni.

   3. Ukoliko se želi postići zaštita riba, onda ona mora biti osmišljena na način da se zabranjuju ili ograničavaju alati koji izlovljavaju nedoraslu ribu, odnosno ribu prije prvog mrijesta.
   4. U pogledu zaštite ribe svejedno je hoće li ribu uloviti profesionalac s mrežom ili rekreacijsko – športski ribolovac udicom ili podvodnom puškom. Prema tome, ako je zbog mrijesta zabranjen ulov npr. komarče, onda je u to vrijeme ne smije nitko loviti.
   5. Apsolutna kontrola na moru nije moguća, pa ju je potrebno jednostavno i jeftino provoditi i na prodajnim mjestima i u restoranima.

      Svaku ribu iz uzgoja prati otpremnica, potvrda o porijeklu ribe i račun. Inspekciji neće biti teško u restoranima utvrditi je li riba ulovljena u rekreacijsko-športskom ili gospodarskom ribolovu. Za prodaju/kupnju ribe ulovljene u vrijeme zabrane, rekreacijsko - športskom ribolovu, ili bez posjedovanje prije navedenih isprava, drakonski treba kazniti kupca i prodavača ribe.

   6. Ako se određuju područja za zabranu ribolova ona moraju biti za sve alate.
   7. Zabrane navedene u prijedlogu zakona nisu donesene na temelju znanstveno–stručne argumentacije i od kvalificiranih i registriranih znanstvenika iz tog područja.
   8. Prijedlog novog Zakona o morskom ribarstvu očito nije rađen na temelju načela gospodarenja Jadranom, nego na osnovi interesa pojedinih profesionalnih korisnika ribolovnog prava.
   9. U prijedlogu Zakona jasno se vidi da je na njemu radila prevelika grupa osobno zainteresiranih korisnika našeg zajedničkog bogatstva. Prepoznatljiva je i želja da se  uvedu ograničenja ili zabrane svima ostalima, osim „njima“.
  10. Javnosti je nepoznato da gospodarski ribari prema prijedlogu novog Zakona za korištenje dobra od općeg interesa ne bi trebali plaćati nikakvu naknadu. Rekreacijsko-športski ribolovci trebaju plaćati za svoju razonodu, rekreaciju i fizičku aktivnost nekoliko puta više u proračun Republike Hrvatske nego svi gospodarski ribari zajedno, a u ukupnom ulovu svih izlovljenih organizama iz mora sudjeluju sa 1%.
  11. Podjela rekreacijsko-športskog ribolova na REKREACIJSKI i ŠPORTSKI nema nikakvo ni logično, a kamoli znanstveno-stručno obrazloženje.
  12. Zakon treba pojednostaviti i na njemu treba raditi što manja grupa znanstvenika koji sagledavaju dugoročno gospodarenje morem (zaštitu, uzgoj i ulov) isključivo u skladu s biološkim i ekološkim karakteristikama tog prostora.
  13. Dio sredstava od dozvola za rekreacijsko-športski i mali ribolov treba namjenski uložiti u praćenje stanja lovljenih populacija, utvrđivanje kvota izlova, zona zaštite, utvrđivanje zdravstvenog stanja organizama iz vode, te u poribljavanje i ostale aktivnosti koje dokazano štite riblji fond.
  14. Gospodarski ribari danas po važećem Zakonu ne plaćaju nikakvu naknadu za obavljanje ribolova što je sramota za našu zajednicu.
  15. Na osnovu samo dijela gore navedenih primjedbi, jasno proizlazi da izradu Zakona treba prepustiti znanstveno-stručnom timu koji bi preuzeo i moralnu i materijalnu odgovornost u pogledu pravilnog gospodarenja Jadranom.

 

U nastojanjima da se izborimo za pravedan i stručan zakon, ujedinjuje nas ljubav prema moru, poštovanje prema znanosti i osjećaj za pravdu, a svega toga nedostaje u prijedlogu Zakona o morskom ribarstvu.

 

Fotografije, kao i raspravu o prosvjedima možete pogledati na sljedećim poveznicama : Rijeka,  Zagreb