PETICIJA

HSSRMHrvatski savez za športski ribolov na moru organizirao je peticiju glede izmjena Zakona o morskom ribarstvu. Dokumenti su poslani svim klubovima članovima HSŠRM-a a peticija se može potpisati do 09.01.2010. godine.

SVIM KLUBOVIMA
SVIM ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA

PREDMET: Peticija glede izmjena "Zakona o morskom ribarstvu - radna verzija"

Poštovani,

Zbog izmjena Zakona o morskom ribarstvu sa svrhom prilagođavanja zakonima zemalja EU Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja osnovalo je radnu grupu u kojoj je bio uključen i predstavnik HSŠRM gospođa Ardena Bajlo.

Mimo prijedloga i dogovorenih stavova radne grupe, izrađena je "Radna verzija konačnog prijedloga Zakona" koja je očigledno diskriminirajuća za športski ribolov na moru što se najbolje očitava u slijedećem:

- Člankom 51. stavak 2. čijom je odredbom zabranjen lov parangalima športskim ribičima što predstavlja do sada neviđeno izravno miješanje u sustav natjecanja Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru, a sustav natjecanja usklađen je sa pravilima IGF-e i FIPS-e. Istovremeno je parangal kao alat dozvoljen u rekreacijskom ribolovu čime se pak rekreaciji daje više sadržaja od športa iz kojega proizlazi, što je pak u suprotnosti sa Zakonom o športu.

- Člankom 45. člankom 49. stavak 1, stavak 5. člankom 67. stavak 1. i člankom 82. u kojima se izostavlja HSŠRM kao institucija od posebnog značaja iako u najmanju ruku broji 32000 članova. O športskim uspjesima i predstavljanju Hrvatske nije potrebno govoriti.

- Ribari koji koriste jadransko more isključivo zbog stjecanja materijalne koristi su izrazito favorizirani tako da se stječe dojam da je Uprava za ribarstvo pretvorena u podružnicu Sindikata ribara.

Na 10. sjednici Izvršni odbor HSŠRM donosi jednoglasnu odluku da se iskoriste sva legitimna sredstva javnog priopćavanja sa svrhom ispravljanja nepravde učinjene radnom verzijom konačnog teksta "Zakona o morskom ribarstvu". Nadalje da se športski i sportski rekreacijski ribolov objedine pod okriljem HSŠRM kao što je slučaj u slatkovodnom ribolovu

Peticija se dostavlja na sve Županijske saveze i udruge.
Udruge će nakon skupljenih potpisa ovjerenih pečatom dopis dostaviti županijskim savezima a županijski savezi na nadležno ministarstvo.

Predsjednik HSŠRM
Đuro Marinović dr med


Prilog:

Zaključci sa javne tribine održane u Splitu:

http://www.hssrm.hr/component/content/article/97-zakon-o-morskom-ribarstvu.html

Mišljenje HOO glede stava HSŠRM:

- MINISTARSTVU POLJPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
- HRVATSKOM SAVEZU ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU

PREDMET: POTPORA PRIJEDLOZIMA HRVATSKOG SAVEZA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU U SVEZI NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU - daje se

Poštovani,
Hrvatski olimpijski odbor daje potporu prijedlozima Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru u svezi teksta Nacrta prijedloga Zakona o morskom ribarstvu.
Hrvatski savez za športski ribolov na moru je nacionalni športski savez za šport - športski ribolov na moru i kao takav punopravni član Hrvatskog olimpijskog odbora. Imenovani savez djeluje sukladno Zakonu o športu (Narodne novine 71/06) i obavlja zakonom utvrđene zadaće skrbi o razvoju, natjecanjima i drugim športskim aktivnostima za športski ribolov na moru u Republici Hrvatskoj te predstavlja taj šport pred odgovarajućim međunarodnim športskim udruženjima.
Imajući u vidu značaj Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru kao i Zakonom utvrđenu ulogu tog saveza u provođenju aktivnosti u športskom ribolovu na moru, koje odgovorne osobe kao i natjecatelji tog športa obavljaju stručno i kvalitetno, sukladno pripadajućim međunarodnim i hrvatskim propisima u potpunosti upućuje na to da športske aktivnosti športskog ribolova na moru u odredbama Zakona o morskom ribarstvu trebaju dobiti status sukladno prijedlozima Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru (lov parangalima, količina dozvoljenog ulova ribe...).

U vjeri da će Ministarstvo u naslovu prihvatiti mišljenje športa i zaštititi njegove programe, unaprijed zahvaljujemo na potpori športu, pri čemu svi zajedno prihvaćamo obvezu, sukladno svim nadležnostima, u poštovanju propisa, zaštite mora i očuvanja morskih bogtstava.

S poštovanjem

Glavni tajnik HOO
Josip Čop, dipl. oecc

 

Predsjednik HOO
dr sc Zlatko Mateša