Skupština

 Pozivamo sve članove na Skupštinu RK i KŠRM Submania, koja će se održati u četvrtak, 17.12.2009, u klupskom prostoru, Marulićev trg 20, s početkom u 19.30.

 

 

 

 

 

Dnevni red:

1. Otvaranje skupštine
            a) biranje radnog predsjedništva
            b) biranje verifikacione komisije
            c) biranje zapisničara
2. Izvješće predsjednika i UO o radu kluba u proteklom razdoblju
3. Financijsko izvješće
4. Izvješće Submania Kupa
5. Plan 2010
6. Razno


 
Nadamo se što boljem odazivu.

Unaprijed zahvaljujemo.

Materijale dostavljamo na upit (enco@submania.hr)

Lovrenco Franičević
Tajnik