Aktualni zakoni u podvodnom ribolovu 2014

ZakoniSubmania Vas vodi na putovanje kroz šumu zakona i podzakonskih akata o podvodnom ribolovu.

Svi zakoni su:

  • trenutno važeće verzije na dan objave - 28.2.2014.
  • pročišćeni
  • formatirani u nekoliko stupaca za lakše čitanje i printanje
  • iphone friendly - lako se čitaju čak i na mobilnim uređajima
  • zakon o morskom ribarstvu je novi - evropski iz 2013, važeći od dana ulaska u EU 1.7.
  • pravilnik je iz 2011, važeći je od uvođenja elektronskih dozvola 1.1.2012.
  • naredba o zaštiti riba je iz 2012, ažurirana limitima iz Uredbe Vijeća Europe 1967/2006

Zakon o morskom ribarstvu 2014
Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru 2014
Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama 2014

Ribolovci se u zadnje vrijeme često pitaju - ako je naredba ukinuta, da li je ukinut i lovostaj?
Odgovor je NE - naredba je ukinuta samo u dijelu limita tj. minimalnih veličina. Lovostaji za drozda, kavalu i kirnju i dalje važe. Pored toga skrećemo pažnju i na strogo zaštićene riblje vrste (razni psi, viže, raže, golubovi, sklatovi, ...) koje se isto tako ne smiju loviti niti uznemiravati:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/403046.pdf

Nadalje skrećemo pažnju i na poveći broj ribljih vrsta koje su po uredbi ostale bez limita. To su:

  • sve vrste cipla
  • kantar
  • škarpina
  • kavala
  • zubatac
  • gof
  • palamida
  • iglun, iglan i tuna (ali i dalje treba posebna dozvola)

Sve to kao i koje su nove vrste dobile limit po uredbi, kojima je limit smanjen, kojima je povećan, što je iz naredbe ukinuto, a što ostaje na snazi možete vidjeti iz gornjih linkova.