Novosti u kupnji dozvola

Poštovani članovi KŠRM Submania, dragi ribolovci
 
želim vam skrenuti pažnju na novosti u prodaji dozvola za športski ribolov koje su stupile na snagu prema novom Zakonu o morskom ribarstvu:
 
1. Godišnje dozvole za športski ribolov izdaju se isključivo do 01.03.2018. godine.
2. Dobna granica za kategoriju SENIOR produljena je do 65 godina
3. Ukinuta je dozvola za 30 dana
4. Pravo na godišnju dozvolu imaju svi članovi bez obzira na prebivalište