Dozvole za sportski ribolov 2016.

DozvolaDozvole za sportski ribolov za 2016. godinu su na raspolaganju.

Narudžbe za dozvole se (kao i do sada) šalju na:

 • leila.bezjak@gmail.com (ili na 091 / 5722 375)

i trebaju sadržavati slijedeće:

 • ime i prezime
 • broj osobne iskaznice
 • OIB
 • broj putovnice - za strane državljane
 • adresa s osobne iskaznice (ulica, broj, grad, država)
 • tko je osobnu izdao
 • državljanstvo
 • datum rođenja
 • kontakt telefon
 • e-mail adresu
 • presliku potvrde o statusu – za HRVI i umirovljenike mlađe od 60 godina
 • potvrdu o uplati klupske članarine, članarine HSŠRM-a i cijene dozvole
 • presliku osobne iskaznice

Broj žiro računa KŠRM Submania je:

 • 2340009-1110184347 (IBAN: HR4823400091110184347). 

Ono što korisnik dozvole dobiva su dva koda (jedan za dozvolu i jedan za člansku iskaznicu HSŠRM-a) koje treba zapamtiti. Osobnu iskaznicu  i dalje treba imati kod sebe.

Kupac dozvole na mail dobiva POTVRDU O KUPNJI DOZVOLE u pdf formatu na kojoj pišu svi njegovi podaci i kodovi (od ribolovne dozvole i članske iskaznice HSŠRM-a).
Cijene dozvola (u kunama) su slijedeće:

Aktivna Slika
Godišnja dozvola za ribolov pridnenim parangalom može se prodati samo ribolovcima vlasnicima godišnjih dozvola za športski, odnosno rekreacijski ribolov na moru.
Dob osobe određuje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava određene godine života.